Frankowicze TechnologieCzy warto znać przepisy prawa pracy?

Czy warto znać przepisy prawa pracy?

Czy warto znać przepisy prawa pracy?

Prawo pracy jest jedną z gałęzi obowiązującego w Polsce prawa. Koncentruje się ono na regulacjach w odniesieniu do stosunku pracy, które dotyczą konkretnego pracodawcy i konkretnego pracownika. Mowa jest tu również o organizacjach pracodawców i pracowników, układach zbiorowych, zbiorowym dialogu w stosunkach pracy. 


zakres i regulacje prawa pracy

Z prawem pracy związane są nierozłącznie takie terminy jak: zatrudnienie, zwolnienie, wynagrodzenie, stosunek pracy, pracownik, pracodawca. Prawo pracy reguluje między innymi jakie trzeba posiadać kwalifikacje, by wykonywać konkretne zadania, a także kiedy możliwe jest wygaśnięcie stosunku pracy. Przepisy omawianej gałęzi prawa regulują prawa i obowiązki pracownika, a także pracodawcy. Kodeks pracy omawia miedzy innymi kwestie dotyczące zasady ryzyka pracodawcy, zasady ochrony interesu zatrudnionych osób, a także kwestie godziwego wynagrodzenia za świadczoną pracę. 

o czym mówią przepisy?

Przepisy jasno i wyraźnie mówią, iż nie można dyskryminować pracowników ze względu na płeć czy też wyznanie. Pracownicy muszą być równo traktowani, mogą przy tym przystępować do organizacji zawodowych. Prawo pracy jasno i wyraźne podkreśla też, iż każdy pracodawca ma obowiązek poszanowania dóbr osobistych pracownika. Jeśli prawa pracownicze są łamane lub w inny sposób nastąpiło złamanie obowiązujących przepisów - należy udać się do sądu pracy.

 

Dodaj komentarz


Najciekawsze artykuły o kredytach w frankach

Podobne artykuły - warto przeczytać

Ostatnio komentowane porady

Interesująca publikacja.
Zawarcie odpowiedniej umowy jest najważniejszą kwestią w...
Rozmowa kwalifikacyjna bywa stresująca, jednak opanowanie to...
Mój były mąż ma ograniczone prawa rodzicielskie. Dzięki...
Niestety takich absurdalnych wyroków jest o wiele więcej.
Cenne wskazówki dla studentów prawa.
Wiele ciekawych informacji w artykule.
Aby zostać dobrym prawnikiem i mieć możliwość pracy z...