Frankowicze BiznesRozważasz "odfrankowienie" swojego kredytu? Sprawdź co musisz wiedzieć, zanim udasz się do prawnika Ocena 5 na podstawie 1 komentarza

Rozważasz "odfrankowienie" swojego kredytu? Sprawdź co musisz wiedzieć, zanim udasz się do prawnika

Rozważasz

Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest dla wielu frankowiczów niczym światełko w tunelu. Dzięki niemu mają on szansę zmienić warunki swojego kredytu. Na decyzji TSUE mogą skorzystać wszyscy, których umowy kredytowe sporządzone zostały wbrew określonym zasadom. Kredyty mogą zostać unieważnione lub "odfrankowane", jeżeli w umowie znajdują się tzw. klauzule abuzywne, które świadczą o tym, że bank świadomie działał na niekorzyść konsumenta. Dla laika znalezienie takich zapisów może być sprawą niełatwą, dlatego wielu z nich poszukuje kancelarii, w której eksperci rzetelnie zapoznaliby się z umową. Co warto wiedzieć zanim zaczniemy poszukiwać odpowiedniej osoby lub firmy, która będzie reprezentować nasze interesy?


Jaki jest wyrok TSUE w sprawie frankowiczów?
Przełomowy dla setki tysięcy polskich frankowiczów wyrok zapadł 3 października br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wtedy orzeczenie o ustaleniu, w jaki sposób przepisy prawa unijnego w określonych sytuacjach prawnych powinny być interpretowane. Pomocna w tej sprawie okazała się w szczególności Dyrektywa 93/13/EWG o nieuczciwych warunkach konsumenckich. Pod lupę wzięto dwa konkretne zagadnienia. Po pierwsze, czy luki powstałe w umowie w wyniku eliminacji nieuczciwych zapisów mogą zostać zastąpione przepisami krajowymi, mającymi charakter ogólny. Po drugie, czy sąd może stwierdzić nieważność takiej umowy.

Jak interpretować wyrok TSUE?
Trybunał wydał orzeczenie, że polscy sędziowie mają prawo do tego, aby unieważnić w całości umowy frankowe, jeśli po usunięciu klauzuli nie może być dalej kontynuowana. Zanim decyzja zostanie przez sąd wydana, musi on jednak upewnić się co do tego, że kredytobiorca wyraża na to zgodę. Do tej pory sądy często odmawiały unieważnienia umowy, argumentując swoją decyzję tym, że byłoby to niekorzystne dla kredytobiorcy. Oprócz tego, że TSUE jednoznacznie potwierdził możliwość unieważnienia umów przez sądy, to także przekazał ostateczne prawo do podjęcia decyzji w tym zakresie konsumentowi. TSUE stwierdził również , że luki, które powstaną w wyniku eliminacji niekorzystnych dla klienta postanowień nie mogą zostać zastąpione innymi przepisami. Sąd zatem nie może powołać się np. na zasady społecznego współżycia i zmienić kursu jaki przewidziany został w umowie kursem średnim NBP lub jakimkolwiek innym. Do tej opory wiele banków dążyło właśnie do takiego rozwiązania, ponieważ dzięki temu ich strata byłaby niewielka. Ponosiłyby one wtedy jedynie stratę w postaci spreadów, czyli różnic między kursem notowanym w NBP, a danym bankiem. Nieuczciwy mechanizm indeksacji wciąż zostałby więc zachowany, a kredytobiorca musiałby wciąż ponosić ryzyko kursowe. Jak decyzje w podobnych wyrokach wyglądają w innych krajach? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie zabierał głos w sprawie kredytów, które zostały udzielone w krajach takich jak Chorwacja, Hiszpania, czy Węgry. Tam, problemy z kredytami we frankach są już niemal całkowicie rozwiązane.

Klauzule abuzywne - czym są jak je odszukać
Klauzule abuzywne to zapisy, z którymi można mieć do czynienia w sytuacji, gdy umowa została zawarta pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorstwem (bankiem, ubezpieczycielem, biurem turystycznym czy firmą telekomunikacyjną). Najprościej mówiąc, klauzule abuzywne są zapisami, które są niekorzystne i nieuczciwe dla konsumenta. Bank, który narzuca je na konsumenta może np. nałożyć obowiązek zapłaty dodatkowych kosztów, które są nieuzasadnione, zażądać zapłaty wynagrodzenia w przypadku rozwiązania umowy lub uniemożliwić reklamację. Zapisy takie z mocy prawa nie obowiązują konsumentów. Jak zatem znaleźć w umowie frankowej klauzule abuzywne, które umożliwią pomyślne rozstrzygnięcie sprawy? Najczęściej w umowach kredytów frankowych można spotkać klauzule indeksacyjne. Określają one sposób w jaki sposób ustalony zostanie kurs franka do wypłaty kredytu oraz spłaty rat. Dzięki temu banki mogą w dowolny sposób kreować kurs franka szwajcarskiego ustalając jednostronnie wysokość zadłużenia, które klient musi spłacać. Przez to kredytobiorca nigdy nie wie jaka będzie wysokość kolejnej raty, nie wspominając już o tym, że nie może w żaden sposób ustalić wysokości pełnej kwoty zobowiązania.

O co mogą walczyć frankowicze?
Zgodnie z orzeczeniem wydanym przez TSUE, frankowicze mogą składać pozew zarówno o "odfrankowienie" kredytu, jak również o unieważnienie umowy. Odfrankowienie to nic innego jak usunięcie niedozwolonych klauzul z umowy, w wyniku czego pozostanie ona kredytem złotowym o niskim oprocentowaniu. Wówczas kredytobiorca ma prawo do należnego zwrotu nadpłaty, która wynika z tego, że wartość zobowiązania jest niższa od kwoty, którą uregulował przed okres kredytowania. Aktualne saldo kredytu maleje więc o około połowę, a raty pozostałe do spłaty również ulegają obniżeniu w analogiczny sposób. Jeśli sąd zgodnie z wnioskiem kredytobiorcy unieważni umowę, przestaje ona obowiązywać, a obie strony muszą dokonać rozliczenia.

Dodaj komentarz

Kalina
Najnowszy Komentarz!
Dodano:
0
0

Rozeznanie w sprawie to podstawa dla każdego kto zmaga się z tym problemem. Mimo ogólnego zaufania jakim darzy się środowisko prawnicze, można trafić na mniej kompetentną osobę .


Podobne artykuły - warto przeczytać

Ostatnio komentowane porady

Interesująca publikacja.
Zawarcie odpowiedniej umowy jest najważniejszą kwestią w...
Rozmowa kwalifikacyjna bywa stresująca, jednak opanowanie to...
Mój były mąż ma ograniczone prawa rodzicielskie. Dzięki...
Ciekawa jestem jak sytuacja się rozwinie.
Ja osobiście będę walczył o unieważnienie zaciągniętego...
Ja na początku całej sprawy czułem się, delikatnie...
porada:
warto zaryzykować